oh! Nyhetsbrev oktober 2018

Olympiahallen är en mötesplats med många intressanta erbjudanden och aktiviteter för vuxna, inom både idrott och friskvård. Olympiahallen är också en plats för sociala sammankomster och samkväm med cafeteria, lounge och konferensrum samt gratis WiFi. Spela tennis med en tidigare förbundskapten – hur många har fått den möjligheten? Boka föreläsningar för inspiration och utveckling. Boka tennis[…]