OH! Mässa – Digitala & Analoga Hjälpverktyg

Undersökning om intresse för möjlig mässa på Olympiahallen!

Olympiahallen söker en arrangör, många utställare och andra organisationer till att genomföra en årligen återkommande nationell mässa på Olympiahallen – en plats i tiden för idrott och friskvård.
 
Inriktning mässa
Digitala och Analoga hjälpverktyg för utveckling av idrott och hälsa
 
Ni välkomnas att svara på nedanstående intresseenkät.
 
Nedan finner ni också ett utkast till idé, mässytor, inriktning och till vilka mässan vänder sig till.

Är ni den arrangör vi söker eller de organisationer vi söker för deltagande?

Period och plats för genomförande

Årligen återkommande under 1a alt 2a veckan i augusti i Helsingborg, med start 2024.

Övergripande syften

För bättre folkhälsa och längre liv med fokus på glädje och utveckling genom motion och hälsa.
 
Att attrahera, rekrytera, utveckla och bibehålla barn, ungdomar och vuxna inom idrott och friskvård.
 
Att Sverige fortsätter att vara ett ledande idrottsland, där teknologin vägleder och utvecklar idrott och hälsa, tillsammans med kunskap och samarbete över många gränser.

Platsen för mässan

Olympiahallen tillhandahåller en ändamålsenlig plats för genomförande av en mässa inom området idrott, hälsa och friskvård – möjligheterna är stora till att skapa en unik och en ny typ av mässa som inte finns i Sverige idag.
 
Se videon och bilderna nedan om Olympiahallens ytor.

Inriktning och exempel på områden

Områdena är många. Nedan finner ni några exempel. Vi är övertygade om att ni har andra intressanta områden utöver nedan exempel, som kan finna en plats i mässan. Låt er kreativitet flöda och återkoppla gärna om detta i formuläret för intresseundersökning.

Syften mässa

  • att besökare  inspireras till mer motion och rörelse, med hjälp av digitala och analoga hjälpverktyg
  • att attrahera och rekrytera helt nya målgrupper med barn, ungdomar och vuxna – från bredd till elit
  • att öka kunskapen om hur hjälpmedel kan bidra till att utveckla svensk idrott och hälsa
  • att tränare och ledare utvecklas till att ge bättre service och utbildning till sina medlemmar och privatpersoner
  • att finna metoder för träning/spel – även före och efter aktiviteten – för nya och mer inspirerande möten
  • att fler idrotter utvecklas genom digitala och analoga hjälpverktyg

Deltagande organisationer sökes

Vi söker många mässutställare (teknik, hälsa/friskvård), sponsorer, idrottsföreningar/idrotter, RF-SISU, idrottsförbund, skolor, Region Skåne m fl aktörer som vill och kan bidra med denna utveckling.

En mässa för möten, kommunikation och utveckling

Låt mässan inspirera till nya möten – fysiska som digitala – där aktiviteten inte ”bara” stannar vid själva genomförandet, utan också fokuserar på vad som händer eller bör hända före och efter själva aktiviteten.
 
Låt mässplatsen utformas till intressanta montrar, scener och prova-på-aktiviteter.
 
Låt mässan börja långt innan mässan egentligen börjar för att finna intressanta och långsiktiga samtal även efter mässan.