Vad händer i Olympiahallen med underhåll och utveckling i hallen?

Olympiahallen och klubbarna samverkar med genomförande och kommunikation av aktiviteter i hallen. Vi förstärker kommunikation och information på plats  i hallen genom t.ex. ökad digitalisering. Klubbarna och shoppen har nu egna storbilds skärmar, rakt framför receptionen.

Under sommaren har ett större underhålls- och utvecklingsarbete genomförts i hallen. Våra gemensamma utrymmen har fått en uppfräschning.  Vi tittar också på möjligheten att fräscha upp toaletterna framför receptionen och vissa förändringar i cafeterian. 

Vi har ett pilotprojekt på tennisbanorna 6-7 för ljuddämpning och ökad komfort, där vi har anlitat en av Sveriges ledande ljudexperter! Lösningen är helt unik inom idrottshallar och finns ännu inte på någon annan rackethall i Sverige. 

Vi står också inför att byta lampor på tennisbanorna 1-5 och alla badmintonbanor, från äldre T-rör till LED-lampor, vilket på delar av banorna kommer innebära en fördubbling ljuset samtidigt som det blir en jämnare spridning (LUX-tal från 230 till 500).

Vi kommer även att titta på alternativa energiområden för en grönare hall.

Följ oss på vår hemsida och Facebook om de förändringar som vi gör under hösten. Eller varför inte komma in och spela racketsport eller besöka våra friskvårdspartners och Fenix Kampsportsklubb!

Lämna ett svar