9 juli, 2020

Friskvård på oh!

Ditt friskvårdscenter

Olympiahallen erbjuder dig som privatperson eller organisation olika Friskvårdsalternativ.

Låt Olympiahallen bli en del av ditt eget eller ditt företags friskvårdsarbete. Skapa gemensamma eller individuella friskvårds- /spelkonton för idrotteller låt ditt företag skapa en företagspaket för dig och dina kollegor – antingen direkt med oh! eller genom våra friskvårdspartners. Eller är du en partner som önskar inleda samarbete med oh, så är ni välkomna att kontakta vår hallchef.

Friskvård med idrotter på oh!

Olympiahallen erbjuder dig som privatperson eller organisation ett digitalt Friskvårdspaket med möjlighet till racket- och friskvårdsaktiviteter som tennis, badminton, padel, golf, pingis och gym. Det enda du behöver är ett Spelkonto i vårt bokningssystem! Klicka här för mer information eller hör med receptionen!

Friskvård med hyresgäster på oh!

Oh’s hyresgäster med professionella tjänster inom friskvård erbjuder er förebyggande friskvård för ett friskare och längre liv..Välkomna att kontakta dem för deras, så klicka här för mer information. Är du medlem i några av idrottsföreningarna med verksamma på oh, så hör med dem om eventuell rabatt.

Friskvård genom partners på oh!

Låt Olympiahallen bli en del av ditt företags friskvårdsarbete. Vi är partners med Benify och SWIFT - två partners med olika friskvårdsportaler för sina anställda. Eller låt ditt eget företag skapa egna och anpassade friskvårdspaket med oh’s olika idrotter.