Vi välkomnar Riveras Fysio till Olympiahallens gym

    Riveras Fysio – ny parter på oh! Rivera fann med Olympiahallen den optimala platsen för samarbete, med att förena sitt eget intresse för racketsport och yoga och sin egen profession som Fysioterapeut. Riveras fokus och styrkor är att analysera atletiska rörelsemönster – vilket är en absolut förutsättning till att kunna förbättra den fysiska[…]