Tengo Shop kommer att upphöra i Olympiahallen from den 10 december – ny shop blir oh! Service Shop

Vi tackar Tengo Sport för sin tid i Olympiahallen! oh! Service Shop Öppnar den 16 december! Shoppen drivs av Stiftelsen Olympiahallen i egen regi. Tills måndag kan ni ändå fortsättningsvis lämna in tennis- och badminton-racketar för strängning. Vid akut behov av bollar försöker vi lösa det åt er. Fråga personalen. Vår målsättning är att tillhandahålla[…]