Läs intervjun med HBK’s nya klubbchef och klubbens arbete med att bygga upp klubben till nya höjder

Vem är HBK’s nya klubbchef och vad händer i klubben?

HBK vänder blad... läs mer om den nya spännande resan!
Jag gillar utmaningar, det var en av anledningar till att jag tackade ja tilluppdraget som klubbchef i HBK. Några av utmaningarna handlade om att få ny styrelse på plats, att skapa en sund ekonomi samt styrdokument med riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivasnågot som attraherade mig och som jag ser fram emot att ta tag i.
 

Maria Nilsson

Klubbchef, HBK

Marias erfarenheter och bakgrund

Maria har en utbildning inom kommunikation och förändringsprocesser samt en examen inom biomedicin med inriktning mot fysisk träning, en erfarenhet som kommer väl till nytta i sin nya roll som klubbchef, ett uppdrag på 50%.

Maria har andra intressanta erfarenheter som gör att hon har goda förutsättningar till att kunna axla och ta sig an det tuffa uppdraget som klubbchef. 2013 började Maria på Badmintonförbundet som föreningsutvecklare, ett uppdrag som varade i 2,5 år. Uppgiften var att besöka badmintonföreningar i Skåne och Halland, för att se hur mår de mådde och vad de behövde utifrån förbundets nya inriktning. Ett annat viktigt projekt var att ta fram ett nytt utbildningsprogram och utbilda nya tränare som varit eftersatt i många år.

”Efter föreningsutvecklingsuppdaget blev jag av Skåneidrotten erbjuden jobb som föreningskonsulent. Jag arbetade där i ett år – för att sedan januari 2017 starta eget företag – ett uppdrag som är och har varit mycket lärorikt och utmanande. Inriktningen på mitt företag är kommunikation och förändringsprocesser – med fokus på förändringsarbete på olika systemnivåer (individ, grupper och organisationer), där jag bland annat jobbar med individuell coaching, processledning, föreläsningar, workshops mm.”

Maria berättar ...

Min tidigare och nya resa med HBK

Jag startade i oktober 2019 som klubbchef och då till en 50% tjänst. De andra 50% fortsätter jag med min övriga verksamhet en för mig perfekt kombination. Prio 1 var att få en riktig och en fulltalig styrelse på plats, vilket vi nu har sedan 19 januari. En kompetent och engagerad styrelse. Ett annat viktigt uppdrag har för mig varit att ta fram styrdokument, något som tidigare saknas. Om vi inte vet var vi är på väg hur ska vi då kunna ta beslut kring saker? Därför har dessa arbetats fram utifrån att jag under min första tid har spenderat mycket tid nere i verksamheten, med tränare, spelare och föräldrar. Genom att lyssna, skapa förtroende och bygga relation i hela organisationen, vilket är AO för att kunna utveckla en verksamhet. Det har gått väldigt bra, vi har fått en positiv respons. Många fler vill nu engagera sig och hjälpa till på olika sätt, vilket känns jätteroligt.

Mycket tid har också gått åt till att städa och rensa upp på kontoret. Lite roligt var det att hittat gamla grejor, bl. a. bilder från 1996, där jag fanns med. I HBK började jag först som spelare för att sedan också bli ungdomstränare, något jag även jobbat med i andra badmintonklubbar och på landslagsnivå. Det känns verkligen kul att vara tillbaka i moderföreningen och Olympiahallen, en hall som är fantastisk fin och välkomnade. Jag hoppas kunna bidra med den erfarenhet som jag skaffat mig på vägen. Det känns bra att få ge tillbaka till klubben”.

HBK’s framtid

Marias avslutande ord

Ingen har väl undgått att den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland barn och ungdomar. HBK vill vara med och ta ett större ansvar i det. I vår nya inriktning har vi därför tydliggjort att våra medlemmar både ska må bra och utvecklas. 

Det innebär att vi kommer ha ett annat förhållningssätt framöver kring hur vi bedriver vår verksamhet där vi har uppmärksamhet på att utveckla HELA människan. Så att våra medlemmar kan växa och bli trygga individer i sig självt både på och utanför badmintonbanan…”

Lämna ett svar