Lite om vad vi jobbat med under sommaren

Sommarens förbättringsarbeten! Under sommaren har vi gjort en hel del underhålls- och förbättringsarbeten i Olympiahallen, också med fokus på att skapa en attraktivare och trevligare miljö för er aktiva och besökare. Skepp 3 med padel. golf och fri yta för event har fått ett mer enhetligt utseende i grått, cafeterians och väggar i korridor har[…]