Intervju med Mike Wall, klubbchef på Fenix, med sin välmående verksamhet på oh!

Fenix, en kampsportsklubb som får sina medlemmar att skina - säger Mike!

Hallen intervjuar Mike Wall, klubbchef på Fenix. Läs nedan om deras inriktning och värdegrundsarbete samt om deras flytt till Olympiahallen och den utveckling de haft här.

Urhelsingborgare, brinner för att se andra människor växa. Lyckligt gift, med 2 egna pojkar och 2 bonusbarn. Jag är utbildad grafiker i botten, jobbat som idrottslärare i 20 år och Kampsport sedan 1977. Utöver kampsport är mina intressen schack o musik.
 
Jag sitter sedan 15 år också som ordförande i PA-kommittén i svenska budo & kampsportförbundet. Rollen handlar där om att sätta funktionshindrade i projekt som ”Fungera mera”. Projekten är både lokala och nationella. Sitter även med i tekniska rådet WKF, där vi jobbar globalt med att skapa läger och event, konferenser. Varannat år är vi Europa och USA/Kanada.

Mike Wall

Klubbchef på Fenix

Fenix resa!

Mike berättar om den tiden? Vad har utvecklats? Samarbete med hallen och andra föreningar?

Fenix make people shine!

Jag startade Fenix för 10 år sedan. Vår slogan är ”We make people shine”, något vi försöker leva upp till varje dag och träningspass.

Resan med Fenix började i en liten skala, till att vi idag är en av Sveriges största kampsportsföreningar. Vi har bedrivit verksamheten på många olika typer av platser, från egen lokal, gympasal till idag att vara på Olympiahallen. Vi har våra rötter i jiu-jitsu och har på resans gång lagt till andra kamsportsstilar som tillfört klubben andra positiva saker. Ett kvitto på att Vi har en verksamhet med kvalité är att vi tex har haft samma instruktörer sedan starten och att få medlemmar lämnar klubben.

Fenix på Olympiahallen

Fenix växer och trivs på oh!

Fenix på Olympiahallen – berätta vad det har inneburit för er klubb
På Olympiahallen får vi framförallt andra och nya inspirerande möten, vi träffar nya människor i hallen. Fenix går jättebra, vi växer ordentligt. Hela den större ökningen kan vi tillskriva hallen och det flöde som finns här. Sedan är det också dialogen med hallchefen på Olympiahallen, som fungerar mycket bra. Olympiahallen är som ett växthus med oanande möjligheter att utveckla och låta verksamheten växa och utvecklas. Vi instruktörer och utövare tillför och skapar också en trygghet i hallen, bara genom vår närvaro som kampsportare, vilket känns lite extra roligt. Vi har vid flertalet tillfällen fått rycka in och hjälpa hallens personal med stökiga besökare som inte varit där för att idrotta. 
Vi växer

Nytt är att vi attraherar även fler vuxna!

Något nytt som vänt i klubben, är att vi idag även attraherar flera vuxna till att utöva jiu-jutsu – vilket är jätteroligt. Innan Olympiahallen hade vi heller inte några barngrupper på måndagar. Nu har vi flera grupper. Vår utmaning nu är att anpassa den nya resan för både barn och föräldrar. Vi har idag två lokaler i hallen och önskar nu fler.

Lång erfarenhet av tävlingar!

Vi har arrangerat tävlingar i 10 år – för både barn och vuxna, nybörjare och erfarna. Fenix arrangerar nu på Olympiahallen större tävlingar med 300-400 deltagare. Den stora tävlingen ligger bland de 3-5 största i Sverige. Vi kör ofta träningsläger med workshops, från mindre till större, där vi ofta anlitar världsstjärnor som instruktörer. I 3 år vi drivit integrationsprojekt med invandrarprojekt. Vi har också ett spännande Senior projekt på gång och ett samarbete med HTK Tennisklubb, där vi genomför ett speciellt och anpassat träningsprogram med mångfallsträning för tennisspelare. Vi uppmuntrar också våra tränare att gå på läger för egen utveckling, en kostnad klubben står för.

Vårt värdegrundsarbete!

Mike svarar och ger exempel på deras arbete och projekt och varför? Kampsportens roll i idrottssverige?

Vi är en förening där alla får plats, från 3 till 76 år. Det finns träningsformer för alla. Det vi brinner lite extra för är att jobba med barn och unga med funktionshinder, något vi hållit på med i många år och har lång erfarenhet av. Det ger en skön känsla till hela klubben.
 
I klubben och kampsporten generellt finns det en underliggande respekt gentemot ledare, framförallt i arbetet mot yngre. När t ex instruktörer blir ifrågasatta ibland, så vi vänder på frågan – varför ska du som medlem respektera ledaren? Denna respekt sträcker sig hela vägen ut till mattan och utanför klubben. När någon ger upp en kamp (görs genom att man knackar med handen på motståndaren), så handlar det alltid om att respektera och direkt avsluta tävlandet/träningen. Viktigt är också att man är kompisar efter kampen. Klubben och kampsorten står också för en öppenhet, med att välkomna andra klubbars medlemmar till att vara med i träningar, något som gäller över hela världen. Detta är något unikt inom hela idrottsrörelsen.
 
Kamsporten står också för mångfallsträning som möter många olika målgrupper – vi tränar kroppen för knoppen som vi brukar säga. Vi välkomnar och kör familjeträning, där barn och föräldrar tränar tillsammans. Vi har kurser i självförsvar och att lära sig trilla rätt. Vi har som sagt även anpassad träning för seniorer, med allmänfys o rörelse. Vi individanpassar även träning till andra idrotter. 

Fenix arbete med instruktörer, ledare, medlemmar ungdomar/vuxna, föräldraskapet - då, nu och trender?

När vi frågar om hjälpa till i föreningen med t ex arrangemang, så får sällan nej. Vi har inga uttalade krav vid medlemskap, utan vi ser istället till att det skapas förutsättningar på vägen till att vilja hjälpa till och engagera sig i klubben. Något som fungerar utmärkt hos oss.
 
Hos oss är det viktigt att vi fundera på vem man håller träningarna för. Vi har respekt för att ungdomar har flera olika fritidsintressen, det gäller att orka o ha roligt. Av oss instruktörer och ledare kräver det lyhördhet och möjlighet till anpassning. Det handlar som sagt om att både kroppen och knoppen ska må bra, att alla känner att de duger, men också att vi vågar ställa krav på varandra. Vi är måna om vårt rykte, vi vill att alla ska hälsa på de de möter och att alla mår bra.

Lämna ett svar