Olympiahallen möter upp artikel i HD om klubbarna HTK och HBK

Stiftelsen Olympiahallen möter upp HD’s artikel avseende Skatteverkets beslut om att stiftelsen måste höja banpriserna mot klubbarna HTK och HBK.

Artikeln tar utgångspunkt utifrån vilka konsekvenser ett sådant möjligt framtida skattebeslut skulle påverka klubbarna HBK och HTK med höjda banpriser som följd och då framförallt för HBK. Ett beslut som samtidigt skulle innebära ökade intäkter för stiftelsen.
 
Bakgrund
Under våren 2022 fick Stiftelsen Olympiahallen ett beslut från Skatteverket om krav på att höja marknadspriser på banhyra för klubbarna HTK och HBK, som är grundare av stiftelsen. Liknande ärenden har även drabbat andra hallar och idrottsföreningar i Sverige.
 
Stiftelsen har överklagat
Stiftelsen har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten med ställningstagandet att det inte finns någon grund alls för beslutet. Ett ärende som nu är i en process och som uppskattningsvis kan komma att ta upp till 3 år.
 
Skulle Skatteverkets beslut stå fast, delvis eller i sin helhet, kommer det innebära förhöjda banhyror gentemot HTK och HBK, vilket för klubbarna skulle ge ekonomiska konsekvenser. Stiftelsen har sedan etableringen 1981 en stabil ekonomi, utan anmärkningar från varken våra revisorer eller Skatteverket.
 
Har du frågor, vänligen kontakta Olympiahallens hallchef på soren@olympiahallen.se.