Resultat OHs årliga kundenkät jan 2023

Resultat OH’s årliga kundenkät jan 2023

De första bilderna visar grafisk sammanställning på vilka som svarat och utfall svar.

Längre ner finner ni syfte och på vilket sätt enkäten genomförts.