Vad händer med badmintonbanorna, padel och golf på oh?

  Bakgrund och varför minskning av badmintonbanor på oh! Styrelsen har nyligen fattat beslut avseende badmintonskepp nr 3 (banorna 13-18), vilket kommer att tas bort successivt under våren. Under flera år har alla 18 badmintonbanorna haft en beläggningsgrad under 50% och intäkterna har varit för låga.     Utifrån ovanstående förutsättningar har det därför upprättats[…]