Vad händer med badmintonbanorna, padel och golf på oh?

 

Bakgrund och varför minskning av badmintonbanor på oh!

Styrelsen har nyligen fattat beslut avseende badmintonskepp nr 3 (banorna 13-18), vilket kommer att tas bort successivt under våren. Under flera år har alla 18 badmintonbanorna haft en beläggningsgrad under 50% och intäkterna har varit för låga.  
 
Utifrån ovanstående förutsättningar har det därför upprättats en handlingsplan, där antal banor anpassas utifrån klubben och privata abonnenters verkliga behov. Det innebär att skepp 1-2 med 12 badmintonbanor blir kvar. Vidare är målsättningen med skepp 3 att öka intäkterna med andra intäktsbringande idrottsaktiviteter, därav beslut om 2 st nya padelbanor och 2 st golfstudios. Skepp 3 kommer att skiljas av med en vägg mot skepp 2, med ambitionen att de nya idrotter inte ska störa den ordinarie badmintonverksamheten. 
 
Tidplan för golfstudios är start 1 mars, vilket innebär att banorna 16-18 försvinner. Padeln startar preliminärt den 1 maj, vilket innebär att hela skepp 3 först då tas i anspråk. 
 
Har ni frågor välkomnas ni att kontakta Sören Hägvall, hallchef, på soren följt av @olympiahallen.se.
 
Har ni intresse i att starta en padelförening eller spela padel eller som golfklubb med eller utan pro verka i golfstudios – kontakta också då Sören.
 

Lämna ett svar