Vad gör Olympiahallen för att minska riskspridningen av Corona-viruset?

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur vi hjälps åt i hallen för att begränsa den pågående samhällsspridningen av Corona-viruset!

Hallen håller öppet som vanligt, tills annat kommuniceras, så följ oss här på hemsidan för aktuell information.

  • Hallen följer dagligen direktiv från myndigheter om nödvändiga åtgärder. Följ händelseutvecklingen om hallen på vår och våra hyresgästers hemsidor och Facebook avseende nya direktiv gällande t. ex. tävlingar, event och arrangemang. 
  • En generell modell kallad ”SBF Corona” har tagits fram för hallen och som beskriver om hur vi alla i hallen hjälps för att minska smittspridning av Corona-viruset. Modellen bygger på Sunt Bond Förnuft (SBF) och att alla har ett gemensamt ansvar att hjälpas åt – gäller alla med verksamheter och besökare i hallen. Vi ser t. ex. med fördel att varje ny besökare i hallen börjar med att tvätta händerna på hallens toaletter på plan 1 vid cafeterian.
  • Hallens personal avråds från att resa till riskområden, utpekade av Folkhälsomyndigheten och berörda myndigheter.
  • De som har rest utomlands och avser att besöka hallen, råder vi att följa Folkhälsomyndighetens direktiv och råd gällande t. ex. inkubationstid.
  • Kommunikation genom bl. a. skyltar (fysiska och digitala) med ”SBF Corona” rutiner har placerats på lämpliga platser i hallen. Denna information finns också tillgänglig på digitala kanaler som vår hemsida och Facebook.  
  • Varje verksamhet i hallen ansvarar och sätter själva upp egna rutiner som riktar sig mot den egna verksamheten och sina medlemmar/kunder, som komplement till Olympiahallens rutiner.

 

Klicka här för hela dokumentet med rutinbeskrivningarna!

Lämna ett svar