Vi välkomnar dina synpunkter i vår årliga kundenkät 2023!

Vi välkomnar dina synpunkter i vår årliga kundundersökning 2023!

Hej,

Det är dags för vår årliga kundenkät.

Vi vänder oss till dig som besöker, har eller kommer ha ett engagemang i Olympiahallen!

Vi skulle uppskatta dina åsikter om Olympiahallen. Vi ber om 1 minut av din tid, till att fylla i vår kundenkät med 8 frågor.

Vår strävan är att förbättra vår kundservice och att utveckla Olympiahallen.

Din röst gör faktisk skillnad. Vi lyssnade till era svar från förra årets enkät, förslag som vi bl a. tog med oss till det ombyggnadsprojekt vi genomförde under hösten.

Ett stort tack på förhand!

Tillgänglig tom 15 februari 2023!

Olympiahallen