OH! Mässa

Vi söker arrangörer!

Olympiahallen söker  arrangörer för att genomföra årliga återkommande nationella mässor.
 
Vi välkomnar förslag med olika inriktningar, både fackmässor och/eller publika, stora som små.

Är ni de arrangörer vi söker ?

Läs mer nedan om Olympiahallen som plats för mässor. Vi presenterar även ett förslag till helt nytt koncept – en tech-mässa där ny teknik och hjälpverktyg kan hjälpa oss in i en ny framtid inom idrott och friskvård.

Olympiahallen - en plats i tiden för idrott och friskvård

men också för mässor av olika slag, stora som små

med ytor upp till 7.000 kvm och ändamålsenliga mässområden

Se video och bild nedan för en inblick i Olympiahallen.

Period och plats för genomförande

Huvudperiod för mässor är tilltänkta att vara under sommaren (15/6-10/8).
 
Platsen är centralt i Helsingborg, nära kommunikationer, mitt i en idrottsoas.
 

Mässidé - TechMässa

Digitala & analoga hjälpverktyg för idrott och friskfård

Var med och skapa en mässa och arena med en unik inriktning samt ambition
att bli ledande och erkänd i Sverige.