OH! Mässa – Digitala & Analoga hjälpverktyg inom idrott & friskvård

Mässidé - TechMässa

Digitala & Analoga hjälpverktyg inom idrott & friskvård

Vi söker arrangör!

Var med och skapa en mässa och arena med en unik inriktning och ambition att bli 
ledande och erkänd i Sverige.

 
Nedan finner ni ett utkast till idé, inriktning och till vilka mässan vänder sig till.

Övergripande syften - mässarrangören

Att som mässarrangör vara med och forma  framtidens idrotts Sverige och skapa nya affärsrelationer mellan ledande fackfolk, inom respektive område .
 
Att som mötesplats skapa en arena för att attrahera, rekrytera, utveckla och bibehålla barn, ungdomar samt vuxnas framtid inom idrott och friskvård.
 
Att bidra till bättre folkhälsa genom hälsofrämjande insatser med fokus på glädje och utveckling genom motion och hälsa.
 
Att skapa en ledande kunskaps- och mötesforum för ett Sverige som fortsätter vara ett ledande idrottsland, där teknologin vägleder och utvecklar idrott och hälsa tillsammans med kunskap, samarbete över många och nya gränser.

Exempel på områden

att utvecklas med hjälp av hjälpverktyg

Det finns många områden att utveckla med hjälp av hjälpverktyg. Nedan finner ni några exempel. Vi är övertygade om att ni har andra intressanta områden utöver nedan exempel, som kan finna en plats i mässan. Låt er kreativitet flöda och återkoppla gärna om detta i formuläret för intresseundersökning.

Syften teknik-mässan

Att besökare  inspireras till mer motion och rörelse, med hjälp av digitala och analoga hjälpverktyg

Att attrahera och rekrytera helt nya målgrupper med barn, ungdomar och vuxna – från bredd till elit
 
Att öka kunskapen om hur hjälpmedel kan bidra till att utveckla svensk idrott och hälsa
 
Att tränare och ledare utvecklas till att ge bättre service och utbildning för sina medlemmar och privatpersoner
 
Att finna metoder för samling och umgänge  – även före och efter aktiviteten – för nya och mer inspirerande möten

Deltagande organisationer, exempel

Vi söker mässutställare av alla dess slag (teknik, hälsa/friskvård): sponsorer, idrottsföreningar/idrotter, RF-SISU, idrottsförbund, skolor, Region Skåne m fl aktörer som vill och kan bidra med denna utveckling.

En mässa för möten, kommunikation och utveckling

Låt mässan inspirera till nya möten – fysiska som digitala – där aktiviteten inte ”bara” stannar vid själva genomförandet, utan också fokuserar på vad som händer före och efter själva aktiviteten.
 
Låt mässplatsen utformas till intressanta montrar, scener och prova-på-aktiviteter.
 
Låt oss finna ett samarbete för att skapa samtal, kring intressanta och långsiktiga möjligheter, såväl innan som efter mässan. 

One thought on “OH! Mässa – Digitala & Analoga hjälpverktyg inom idrott & friskvård”

Lämna ett svar